Pocketboken - Släkten är värst

Paraplyprojektets omdebatterade artikelserie om hedersförtryck. » Läs mer

Välbesökt SPeL-seminarium i Bryssel om jämställdhet

I samband med årets Open Days i Bryssel ordnade SPeL ett seminarium om jämställdhetsintegrering: Gender Mainstreaming from local and national to European level. » Läs mer

Journalistpris mot diskriminering

EU:s journalistpris – Tillsammans mot diskriminering – är den enda tävlingen för tidnings- webb- och tidskrifts-journalister som bevakar antidiskriminerings- och mångfaldsfrågor inom EU. I år åttonde året i följd, öppen till 10 november 2011, klockan 12.00 centraleuropeisk tid. » Läs mer

Arbetslösheten ökar bland kvinnor och ungdomar

Arbetslösheten inom såväl inom Euro-området, som EU i dess helhet är oförändrad mellan februari och mars, 9,9 procent för Euro-länderna och 9,5 procent inom hela EU. Det är dock ingen enhetlig bild som den senaste Eurostat-rapporten visar. I Sverige har till exempel arbetslösheten stigit. » Läs mer

Socialförsäkringsministern mjukar upp sjukförsäkringen: Arbetsförmedlingen får 3 000 nya platser och ett nytt bostadsbidrag införs

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson tycker att det är viktigt att den som blir sjuk återkommer i arbete. Han tycker inte att Alliansen gjort några fel med att införa hårdare sjukskrivningsregler, men medger att några kommit i kläm. Därför ses nu lagen om sjukförsäkring över. » Läs mer

Erik Ullenhag på RIF-möte: Sluta behandla romer som andra klassens medborgare

Erik Ullenhag (FP) välkomnar EU:s arbete för att stärka romernas rättigheter. På ministermötet för rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg härförleden tog integrationsminister Erik Ullenhag ämnet vid en lunchdiskussion mellan EU-ländernas ministrar om romers rättigheter. » Läs mer

EU: Kvinnoarbetslösheten fortsätter öka

Medan den totala arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten minskar något, fortsätter arbetslösheten bland kvinnor att stiga. Det visar Eurostats senaste månadsrapport. » Läs mer

Gymnasietävling uppmärksammar Dag Hammarskjöld

Ett halv sekel efter att Dag Hammarskjölds omkom i en flygolycka i Zambia hedras minnet av honom i en gymnasietävling där det gäller att finna lösningar på dagens internationella utmaningar. » Läs mer

Entré - Sorti: Medioker pjäs utan glöd och hetta

Om Lennart Hjulström vet vad han vill säga, varför säger han inte det? I nyskrivna pjäsen “Entré – Sorti“ på Stockholms stadsteater gör han debut som dramatiker; pjäsen har varken tyngd eller innehåll. Skådespelarna verkar heller inte veta vad de ska göra … » Läs mer

Öppenhet lika spännande som en filminspelning: Alla får vara med i filmen

Biståndsminister Gunilla Carlsson ser arbetet med den nya onlinetjänsten för öppen redovisning av biståndspengar, Openaid.se, som en filminspelning. Inte med ett lyckligt slut, det skulle vara för banalt. » Läs mer

Fler kvinnor och ungdomar arbetslösa i Sverige

Arbetslösheten i EU var oförändrad mellan november och december enligt Eurostat. Även kurvan för ungdomsarbetslösheten har stannat upp. Men för svensk del fortsätter ungdomsarbetslösheten att öka. » Läs mer

» Fler nyheter

Tipsa någon om denna sida.

ÏÇÆãÇ ÇáÃÊÕÇá ÈäÇ ÃæáÇ ÅРßäÊ ÊÑíÏ äÔÑ¡ ÈãæÌÈ ÍÞ ÇáãÄáÝ.